לחשבון

פרוטוקולי ישיבות ועד אגודת אירוס

בעמוד זה תוכלו לצפות בפרוטוקולים הרשמיים של ישיבות הוועד המנהל של אגודת אירוס. הפרוטוקולים מפרטים אילו נושאים הועלו לסדר היום בישיבות השונות, מה הן ההחלטות שהתקבלו ומה הן המשימות אשר עומדות על הפרק. הפרוטוקולים מובאים כאן כדי לאפשר לכל חבר אגודה להתעדכן בפעילותו השוטפת של הוועד.

כל הזכויות שמורות לאירוס ©2016